HVAD LAVER VI?

DD er en statslig organisation etableret i 2003 med det formål at afvikle de nukleare anlæg på Risø. Vi river reaktoranlæg mv. ned samt renser bygninger og arealer, så de nuværende radiologiske restriktioner kan ophæves.
Dekommissionering er en teknisk betegnelse for afvikling af især kemiske og nukleare anlæg.Læs om vores opgave her

DEN LANGSIGTEDE LØSNING

rssDD bidrager til det forberedende arbejde, så politikerne kan træffe beslutning om, hvad der skal ske med det radioaktive affald.Læs mere her

INTERNATIONAL FAGLIG GRUPPE

Fire internationale eksperter bidrager med rådgivning til de supplerende undersøgelser af en mellemlager-løsning.Læs nyheden her

KONTAKTFORUM PÅ BESØG I DD

Kontaktforum, med repræsentanter for bl.a. miljøorganisationer og borgergrupper, holdt møde hos DD 25. august og blev vist rundt.Læs nyheden her