HVAD LAVER VI?

DD er en statslig organisation etableret i 2003 med det formål at afvikle de nukleare anlæg på Risø. Vi river reaktoranlæg mv. ned samt renser bygninger og arealer, så de nuværende radiologiske restriktioner kan ophæves.
Dekommissionering er en teknisk betegnelse for afvikling af især kemiske og nukleare anlæg.Læs om vores opgave her

DEN LANGSIGTEDE LØSNING

rssDD bidrager til det forberedende arbejde, så politikerne kan træffe beslutning om, hvad der skal ske med det radioaktive affald.Læs mere her

LØFT PÅ SKINNER

Et sindrigt, selvkørende løftestativ har i den forgangne uge fjernet fem skillevægge fra de såkaldte Hot Cells.Læs nyheden her

DET STORE AFFALDS-PUSLESPIL

Når affaldet skal i containere, skal pladsen udnyttes bedst muligt. Det kræver opfindsomhed og omhyggelig planlægning.Læs nyheden her