HVAD LAVER VI?

DD er en statslig organisation etableret i 2003 med det formål at afvikle de nukleare anlæg på Risø. Vi river reaktoranlæg mv. ned samt renser bygninger og arealer, så de nuværende radiologiske restriktioner kan ophæves.
Dekommissionering er en teknisk betegnelse for afvikling af især kemiske og nukleare anlæg.Læs om vores opgave her

DEN LANGSIGTEDE LØSNING

rssDD bidrager til det forberedende arbejde, så politikerne kan træffe beslutning om, hvad der skal ske med det radioaktive affald.Læs mere

FRA AFFALD TIL ASKE

Efter to år hos det svenske firma Studsvik er otte containerfulde dansk, brændbart affald forvandlet til otte tromler med slagger.Læs nyheden

NU GROVRENSES HOT CELLS

Efter flere års forberedelse er de stærkt radioaktivt forurenede Hot Cells ved at blive sandblæst med mekaniske arme.Læs nyheden